هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!

هر کسب و کار موفقی با تحصیلات خوب آغاز می شود.

بیشتر بخوانید

خوش آمدید!

به تارنمای ایران کد خوش آمدید

 

بیشتر بدانید

آموزش ها

۲۷ تیر ۱۳۹۵
چشم انتظار
چشم انتظار
بر روی ملودیی از اپرای کوراوغلو
خوانن
۱۷ تیر ۱۳۹۵
در سوگ او که تنها «ده دقیقه پیرتر» از من بود...
ای رهروی «جاده‌های کیارستمی»،

سرانجام دانستی «خ
۰۶ تیر ۱۳۹۵
مغز انسان یا گوسپند؟... مسئله این است...
دیشب پیش از خواب، دخترم هستی که 8 سالشه از من خواس
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
راه اندازی گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰» در تلگرام
گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰» در تلگرام برای تبا

اخبار

چشم انتظار
چشم انتظار
بر روی ملودیی از اپرای کوراوغلو
خواننده: اشکان کمانگری
ت
۲۷ تیر ۱۳۹۵
در سوگ او که تنها «ده دقیقه پیرتر» از من بود...
ای رهروی «جاده‌های کیارستمی»،

سرانجام دانستی «خانه‌ی دوست کجاست؟»
۱۷ تیر ۱۳۹۵
مغز انسان یا گوسپند؟... مسئله این است...
دیشب پیش از خواب، دخترم هستی که 8 سالشه از من خواست که براش قصه بگم.
۰۶ تیر ۱۳۹۵
راه اندازی گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰» در تلگرام
گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰» در تلگرام برای تبادل پرونده های مورد ن
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
راه اندازی گروه «شهررویت ® RevitCity» در تلگرام
گروه «شهررویت ® RevitCity» در تلگرام برای تبادل پرونده های مورد نیاز د
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
«علت اصلی انقلاب 57»
چندی پیش تصویر کلیشه ی روزنامه ای را دیدم که خبر مندرج در آن به عنوان
۲۷ خرداد ۱۳۹۵